O NAMA | KONTAKT

Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Krov, najvažniji dio ovojnice zgrade u smislu zaštite objekta od vanjskih utjecaja u kontinentalnoj je arhitekturi kod većine objekata postavljen koso, s drvenom konstrukcijom – govorimo o tzv. kosom krovu. Mansarde (prema francuskom arhitektu J. H. Mansartu) su stambeni prostori u potkrovlju koji svojom raznolikošću mogu osigurati ugodno i željeno mjesto za boravak.

Boravak je ugodan samo u slučaju ako krov, odnosno krovnu konstrukciju pravilno, dostatno i kvalitetno izoliramo. Znači da odgovarajuće sastavimo i ugradimo elemente koji nas odvajaju od neugodnosti iz okoline kao što su varijacije u temperaturi, hladnoća vrućina. Krovna konstrukcija mora sprječava nastajanje kondenzacije – vode koja može trajno i relativno brzo uništiti konstrukciju.

Pravilan sustav krova

Slika 2: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Osim krovnog pokrova koji na građevinsko-fizikalna svojstva krova nema utjecaja, za krovnu konstrukciju od bitnog su značenja osnovni slojevi, tipični za svaki pravilan sastav krova:

 • zračni kanal (osigurava prozračivanje konstrukcije)
 • sekundarni pokrov (dodatno sprječava prodor vode u konstrukciju) IZOLACIJA (izolira toplinski, zvučno i požarno)
 • parna brana ili prepreka (regulira prelazak vodene pare)

Sloj koji primarno osigurava ugodu u prostoru i energetsku štedljivost objekta je izolacija.

Suvremeni i tehnološki dorađeni izolacijski materijali ne služe samo kao toplinska izolacija. U sebi udružuju cijeli niz svojstva, od tehničko-fizikalnih do praktičnih. Oni su negorivi, zvučno izoliraju, trajni i dimenzijski postojani, nisu štetni za zdravlje, jednostavno se ugrađuju i naravno, ekonomski su prihvatljivi.

Odabir izolacije s argumentima

Trebamo odabrati izolaciju koja nam donosi dodanu vrijednost. Ako znamo da se trenutno na tržištu može kupiti izolacijski materijal bez fenolformaldehidnih veziva, uzmimo njega, jer to je za unutarnje prostore od iznimnog značenja.

Navedenu izolaciju predstavljaju filčevi od staklene vune Knauf Insulation ECOSE® Technology. Materijal smeđe boje je s novom tehnologijom vezivnih sredstava postao ugodan za rukovanje, ne svrbi i ne nadražuje kožu te je s gledišta ugradnje bitno ugodniji za rukovanje.

KOJE TIPOVE IZOLACIJE KORISTITI?

Za izolaciju između rogova koristimo izolacijski filc Knauf Insulation Unifit 035. Kod ugradnje u uobičajene raspone između rogova nije ga potrebno dodatno fiksirati, samonosiv je i dodatno označen s linijama za jednostavnije rezanje. Tamo gdje imamo dovoljno prostora (između rogova, ispod rogova), možemo ugraditi i klasičan filc Classic 040. U donjoj tablici prikazane su potrebne debljine za jednakovrijedan učinak prema različitim kriterijima.

Slika 3: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

A ŠTO JE S NEPROPUŠANJEM ZRAKA I VLAGOM?

Osim izolacije, u krovnu je konstrukciju potrebno pravilno ugraditi i sekundarni pokrov i ponajprije parnu zapreku ili kočnicu. Sekundarni pokrov u obliku paropropusne folije najčešće je domena krovopokrivača i njezina ugradnja može biti izvedena slobodno preko rogova, na drvenoj oplati ili na drugim nosivim izolacijama. Varijante bez folija za sada se nisu pokazale najboljima.

Vrlo je bitno da li je krov opremljen daskama, odnosno ima li preko rogova neki drugi paronepropusni materijal. Oni naime sprječavaju isušivanje krova poslije zimskog razdoblja i zato moramo biti pažljiviji prigodom ugradnje parne kočnice. U tim slučajevima nikada ne ugrađujemo parnu zapreku nego uvijek parnu kočnicu!

Kad iznad rogova u gornjem sustavu nemamo paronepropusnih materijala, preporučamo parnu zapreku koja omogućava difuzijski bolje otvorenu konstrukciju. To znači da u konstrukciji praktično ne može doći do pojavljivanja vlage. To je vrlo bitno za dugi vijek trajanja i punu učinkovitost izolacijskih slojeva u konstrukciji. Kod izvedbe krova koji nisu propusni za zrak preporučamo rješenja s folijama i trakama Knauf Insulation LDS.

Izolacija potkrovlja – praktični primjeri

Budući da su sanacije, rekonstrukcije i poboljšanje toplinske ovojnice starih zgrada vrlo aktualne, posebno zbog mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava Fonda, nešto više prostora namijenili smo opisima konkretnih situacija obnove potkrovlja. Izolacija potkrovlja je prva i najsmislenija mjera za postizanje ušteda kod korištenja energije.

STARI – NE- NEUREĐEN KROV

Ako krov uopće nije uređen za boravak u potkrovlju i krećemo od početka – dakle staro potkrovlje mijenjamo u mansardu za boravak – susrećemo se sa situacijom sličnom kao i kod novogradnji.

Najčešća razlika je u tome da nemamo postojeći zračni kanal i sekundarni pokrov (foliju). Ako je pokrov dotrajao i na kraju vijeka trajanja, najbolje ga je zamijeniti i istovremeno iznad rogova ugraditi odgovarajući pokrov – foliju (LDS 0,04) te letve za prozračivanje. Na ilustracijama možete vidjeti takvu situaciju u dvije izvedbe.

Slika 1: prozračivani kosi krov – drveni krov s daskama

Slika 4: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

 1. Parna kočnica Knauf Insulation LDS 100
 2. Knauf Insulation filc za kose krovove Unifit 035, Classic 040 (npr. 10-12 cm)
 3. Knauf Insulation filc za kose krovove Unifit 035 (npr. 16 cm)
 4. Paropropusna i vodootporna folija Knauf Insulation LDS 0,04

Slika 2: prozračivani kosi krov – drveni krov bez daski

Slika 5: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

 1. Parna kočnica Knauf Insulation LDS 5 SILK
 2. Knauf Insulation filc za kose krovove Unifit 035 (npr. 10-12 cm)
 3. Knauf Insulation filc za kose krovove Unifit 035 (npr. 16 cm)
 4. Paropropusna i vodoodporna folija Knauf Insulation LDS 0,04

U slučaju da pokrov još neko vrijeme ne namjeravamo mijenjati, a zračni kanal i foliju ispod njega prilikom prvobitne gradnje nismo ugradili, moguća je simulacija sustava prozračivanja. Takva opcija uz preciznu izvedbu može biti sasvim korektna i funkcionalna, ali se može dogoditi da nam ispod ponestane prostora za dostatnu debljinu izolacije. U tom slučaju moramo odabrati bolji izolacijski materijal (X=0,035 W/mK), koji je već na tržištu (Knauf Insulation Unifit 035).

Slika 3: kosi krov – sanacija s unutarnje strane

Slika 6: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

 1. Parna brana Knauf Insulation LDS 5 Silk
 2. Knauf Insulation filc za kose krovove Unifit 035 (npr. 10-12 cm)
 3. Knauf Insulation filc za kose krovove Unifit 035 (npr. 16 cm)
 4. Paropropusna i vodootporna folija Knauf Insulation LDS 0,04

Slika 4: kosi krov – sanacija s vanjske strane (Termotop)

Slika 7: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

 1. Parna kočnica Knauf Insulation LDS 5 Silk
 2. Knauf Insulation filc za kose krovove Unifit 035 (npr. 14-16 cm)
 3. TERMOTOP (npr. 8-10 cm)
 4. Paropropusna i vodootporna folija Knauf Insulation LDS 0,04

STARO – UREĐENO POTKROVLJE

Ako je krov već uređen i već ima ugrađenu toplinsku izolaciju s oblogom, nužno je najprije provjeriti kakvo je stanje postojećih materijala. Slijedi odluka s koje ćemo strane obaviti obnovu i o tome također ovisi s kakvim materijalima. Ako utvrdimo da su postojeći materijali loši ili oštećeni, tada je najbolje da obnovi pristupimo cjelovito i opet smo na prvom koraku, odnosno skicama 1 i 2.

Ako je unutarnja obloga dobra i stan ispod nje funkcionalan, a potrebno je zamijeniti pokrov, to je idealna prilika za doradu i poboljšanje izolacije krova. Na skici 4 možete vidjeti mogućnost dorade krova s gornje strane. To je idealno rješenje bez zahvata u prostor i može predstavljati nadstandardno toplinsko-izolacijsko rješenje krova. Sustav TERMOTOP toplinski je iznimno stabilan, izolacijski i kao i svi drugi sustavi sa staklenom i kamenom vunom Knauf Insulation, potpuno negoriv.

Svi u skicama predstavljeni proizvodi dio su zračno-nepropusnog izolacijskog sustava Knauf Insulation za lagane kose krovove i uz pravilnu ugradnju predstavljaju toplinsku, požarnu i zvučnu zaštitu zajedno s obaveznim zrakonepropusnim i parodifuzijskim svojstvima.

Slika 8: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

TERMOTOP – JEDNOSTAVNA SANACIJA KROVA S VANJSKE STRANE

Zamjena krovnog pokrova nakon isteka roka trajanja materijala neizostavan je sanacijski zahvat. Pojavljuje se opasnost zamakanja ili čak i otpadanja krovnog pokrova.

Upitna je konstrukcija krova koja u pravilu nije u skladu s novim tehničkim rješenjima. Zračnog kanala i sekundarnog pokrova nema, letve za krovni pokrov u lošem su stanju. Ako je potkrovlje uređeno, između greda je minimalna debljina izolacijskog sloja. Stanje toplinske izolacije je loše, parne brane nema ili nije u funkciji.

Zvuči kritično, ali opisano stanje je realnost većine slučajeva neobnovljenih krovnih konstrukcija starijih objekata. Većinu individualnog stambenog fonda u Hrvatskoj smo izgradili između 60-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća. Građevni materijali tada još nisu omogućavali tzv. brtveće-prozračivane, toplinsko-izolacijske krovne konstrukcije. S ovog stajališta, stariji krovni sastavi su neodgovarajući i neučinkoviti.

SANACIJA – SASTAV SLOJEVA

Prednost sanacije s vanjske strane je činjenica da nije potrebno rušiti postojeće unutarnje obloge. S uporabom odgovarajućih materijala sve potrebne slojeve možemo ugraditi s vanjske strane u okviru sanacije pokrova. Rješenja su relativno jednostavna.

Sanacija zahtijeva cjelovitu obnovu i zamjenu svih materijala u građevno-fizikalno funkciji. Potrebu za zahvatima u statiku i nosivost krova mora procijeniti stručnjak.

Neovisno o tome, savjetujemo sljedeće zahvate na konstrukciji – ako gledamo od unutrašnjosti prema van:

 • zamjenu odnosno ugradnju parne brane ili kočnice,
 • ugradnju odgovarajuće debljine toplinske i požarne izolacije,
 • sekundarni pokrov, odnosno paropropusnu foliju,
 • letve za kanal za prozračivanje,
 • letve za pokrov i
 • novi pokrov

KORACI IZVEDBE

1. Najbolja opcija je zamjena svih postojećih slojeva jer jedino tako možemo korektno izvesti prvi i vrlo bitan sloj, parnu zapreku (Knauf Insulation LDS 5 Silk) zabrtvljenu ljepljivim trakama (Soliplan i Solifit).

Slika 9: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

2. Izolaciju između rogova nadomjestimo učinkovitom mineralnom vunom (Knauf Insulation Unifit 035). Ovim slojem toplinski i požarno rješavamo osnovnu izolacijsku funkciju krova.

Obično je poteškoća u tome da prema zahtjevima Tehničkog propisa i zahtjevima za moguća nepovratna sredstva koja nudi Fond za energetsku učinkovitost, ovaj sloj nije moguće ugraditi u dostatnoj debljini.

Slika 10: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

3. Zato toplinsku požarnu izolaciju između rogova nadogradimo s tvrdom izolacijom od kamene vune – pločama TERMOTOP. Kamena vuna visoke čvrstoće sa svim toplinskim i požarno-izolacijskim svojstvima pruža odličnu dodatnu zaštitu. Ploče postavimo neposredno preko rogova i time izbjegnemo toplinske mostove i krovu osiguramo visoku toplinsku i požarnu izolacijsku funkciju.

Paropropusne izolacijske ploče TERMOTOP u sastavu krovne konstrukcije osiguravaju optimalan građevno-fizikalni sastav. U tom slučaju praktički nije moguće da u konstrukcijama dolazi do problema vlaženja. Istovremeno u slučaju većeg oštećenja ili izvanrednog događaja osiguravamo maksimalnu brzinu sušenja eventualne vlage.

Slika 11: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Svi predstavljeni proizvodi dio su zrakonepropusnog izolacijskog sistema Knauf Insulation za lagane kose krovove i uz pravilnu ugradnju predstavljaju toplinsku, požarnu i zvučnu zaštitu zajedno s obveznim zrakonepropusnim i parodifuzijskim svojstvima.

Termotop u aktualnim debljinama 6 cm, 8 cm ili 10 cm za preporučenu zajedničku vrijednost toplinske izolacije kombiniramo s osnovnim izolacijskim filcem Knauf Insulation Unifit 035 debljine 14 cm ili 16 cm. U donjoj tablici prikazane su preporučene kombinacije koje istovremeno udovoljavaju zahtjevima za subvenciju Fonda za energetsku učinkovitost.

TERMOTOP sprječava mogućnost širenja požara, kako s vanjske, tako i s unutarnje strane. Požarna klasifikacija A1 i talište iznad 1000°C osiguravaju zaštitu konstrukcije čak i kod razvijenog požara. Zajedno s negorivom izolacijom između rogova i negorive obloge dolje, krov je požarno siguran. Statička čvrstoća krova i minimalan razvoj dimnih plinova osiguravaju mogućnost evakuacije i malu ekološku štetu. Bitan sloj sastava je i paropropusna folija (sekundarni pokrov) položena preko ploča TERMOTOP (Knauf Insulation LDS 0,04). Ova kvalitetna folija ima visoku čvrstoću na trganje, visoku paropropusnost, vodonepropusnost i integriranu samoljepivu traku po dužini role.

Slika 12: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

IZOLACIJA NESTAMBENOG POTKROVLJA

Puno je potkrovlja koja su namijenjena samo sebi i služe kao servisni ili skladišni prostori. U takvim je slučajevima grijanje potkrovlja besmisleno i zato se izolacija ne ugrađuje u krov, nego u zadnju konstrukciju koja graniči s negrijanim prostorom.

Slika 13: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Izvedba izolacije poda na potkrovlju smatra se najjednostavnijim i istovremeno najučinkovitijim izolacijskim zahvatom na ovojnici zgrade. Bilo da se radi o novogradnji ili sanaciji, uvijek se susrećemo s jednostavnim i relativno velikim površinama preko kojih prelazi toplina.

Dostatna toplinska izolacija ključna je za veliku uštedu energije cijelog objekta. Novi pravilnik propisuje najveću dopuštenu toplinsku provodljivost U<=0,25W/m2K za strop prema negrijanom prostoru, odnosno za podove na negrijanom potkrovlju, a ako želite u slučaju obnove dobiti subvenciju Fonda, zahtjevi su još stroži. Logično, jer se kod pravilnika radi o minimalnim zahtjevima, a minimalno nikad nije dovoljno. U praksi to znači približno 20 cm toplinske izolacije, ovisno o njezinoj učinkovitosti, odnosno toplinskoj izolaciji. Koji tip izolacije izabrati, ovisi o izvedbi načina ugradnje. U osnovi poznajemo izvedbe izolacije poda na potkrovlju za korištenje (hodanje) i nekorištenje.

Najprije se trebamo upitati za što ćemo koristiti potkrovlje. Često su u prošlosti unatoč neupotrebljivosti potkrovlja ondje ugrađivali tzv. zaštitne betonske estrihe preko izolacijskih materijala. Izolacije je naravno bilo osjetno premalo, a estrih nije ničemu služio. Kako potkrovlje ne koristimo, izrada hodnih staza nema smisla. Vrlo smislena i nužna je u potkrovlju ugradnja negorivih izolacijskih materijala.

Slika 14: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

POGLEDAJMO VARIJANTE:

 1. U potkrovlju koje se uopće ne koristi za hodanje jednostavno po podu položimo mekani izolacijski filc. U slučaju drvenog krova ispod izolacije položimo još i parnu kočnicu (LDS 2 Silk), a na beton ne treba položiti ništa. Napravili smo sve. Prikladan proizvod: staklena vuna Knauf Insulation Classic 040 ili Unifit 035 ili kamena vuna Knauf Insulation DP-3.
 2. U praksi se najčešće susrećemo s kombinacijom – potkrovlje se ne koristi, ali tamo je dimnjak, prozor, a možda i kakva antena i zato dio tavana mora biti prohodan. Smisleno i vrlo ekonomično je u takvom slučaju prohodnim putom napraviti samo revizijski put, a drugdje samo položimo izolaciju. Dakle u stvarnosti kombiniramo opisane varijante 1 i 2 – dio za hodanje s čvrstim DP-10 pločama od kamene vune i slojem za hodanje, a nekorišteni dio (po kojemu se ne hoda) s mekanom staklenom vunom Classic 040 ili Unifit 035. U tom slučaju uvijek prethodno po cijeloj površini položimo parnu kočnicu LDS 2 Silk.
 3. Ako nam potkrovlje služi kao pomoćni prostor (skladište) moramo ga napraviti prikladnim za hodanje. Na pod najprije položimo parnu kočnicu/zapreku, nakon toga tvrde izolacijske ploče i preko njih suhomontažne ploče za hodanje. Najelegantnija je upotreba ploča od kamene vune Knauf Insulation DP-10 i npr. OSB ploča. Ispod izolacije položimo parnu zapreku LDS 5 Silk.

Pogledajmo i zahtijevane debljine za dobivanje subvencije Fonda s obzirom na odabranu varijantu:

Slika 15: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Slika 16: Škola izoliranja: Izolacija kosih krovova i potkrovlja

 

Izolacija

Da li se isplati ulagati u termoizolaciju na fasadi?

Poznato je da je fasadni zid, kao dio termičkog omotača jedan od najznačajnijih elemenata koji utiču na ukupnu potrošnju energije za grijanje u zimskom...

Izolacija fasade od kamene vune ili stiropora?

  Činjenica je da zbog nepoznavanja građevinske fizike nastaje 90% grešaka u gradnji, a Ekspandirani Polistiren (EPS), kod nas poznatiji kao stiropor u fasadu ugrađuju...

Izolacija nestambenog potkrovlja

Mnogo je potkrovlja koja su namijenjena sama sebi i služe kao servisni ili skladišni prostori. U takvim je slučajevima grijanje potkrovlja besmisleno i zato...

Važnost pripreme podloge za postavljane kontaktne fasade

Podloga igra veoma značajnu ulogu kada je u pitanju uspješna realizacija sistema kontaktne fasade sa kamenom vunom, ali njoj se, nažalost, u dosta slučajeva...

Vodič za renoviranje potkrovlja u 10 koraka

Čest slučaj je da tavan u kući služi kao skladišni prostor, a ovisno o vrsti krova i prostranosti tavana potkrovlje zapravo ima veliki potencijal....

Vaša pitanja: Izolacija krovišta i zidova brvnare

Danas sa vama dijelimo pitanje našeg pratioca Zlatka: Pitanje: "Poštovani, U mojim ranijim obraćanjima, Vaši savjeti u pogledu vrste kamene vune, paropropusne-vodonepropusne  folije i parne brane su...

Krov

TONDACH rješenjima za krov do ambijenta punog sigurnosti i udobnosti

Tondach krov je na čelu među pokrivnim materijalima sa dokazanim životnim vijekom od više od sto godina, a preko 400 mogućnosti u kombinovanju oblika...

Upute za ugradnju nape u vašem potkrovlju

Imate li i vi napu za ventilaciju na svom potkrovlju? Napa je neophodna za čisti zrak u vašem kupatilu i ventilisanje vaše kuhinje i...

Tondach savjetuje: Kako prepoznati oštećenje krova?

Onako iskreno, koliko često pogledate svoj krov? Vjerovatno onda kada nešta udari u njega, komad crijepa se odlomi ili se pojavi neka fleka na...

Da li su glineni građevinski materijali otporni na mraz?

Pitanje koje je uvijek prisutno pojavom niskih temperatura i snijega: Da li se na glinenim građevinskim materijalima pojavljuju pukotine pri temperaturama smrzavanja? Stručnjaci iz Wienerberger...

Vodič za renoviranje potkrovlja u 10 koraka

Čest slučaj je da tavan u kući služi kao skladišni prostor, a ovisno o vrsti krova i prostranosti tavana potkrovlje zapravo ima veliki potencijal....

10 najčešćih pitanja vezanih za krov

Trajan, siguran i kvalitetan krov, koji je uz to estetski prihvatljiv najrazličitijim ukusima, garantuju vam Tondach rješenja , a dipl.ing. građ. Matej Petrlin, produkt...

Krovni prozori

Badža ili krovni prozor – prednosti i mane

Stručnjake, arhitekte, dizajnere interijera, inžinjere i korisnike prostora ne prestaje da dijeli „vječito“ pitanje – krovni prozor ili „badža“? Vertikalni krovni prozor, poznatiji kao...

Disney sjenila za slatke snove

Veseli svijet dječje mašte započinje jutarnjim buđenjem, nastavlja se svakodnevnom igrom u vlastitom carstvu i završava počinkom nakon večernje priče. Tada se otvaraju vrata...

Duo krovni prozori za više svjetla u potkrovlju

Duo krovni prozori znače dvostruku količinu svjetlosti i svježeg zraka u potkrovlju. Sunčeve zrake koje preplavljuju čitav prostor pod kosim krovom toliko su nam...

3 RAZLOGA za krovne prozore u vašoj kuhinji!

Kuhinja je jedan od prostora u domu u kojem najviše boravimo, a naše su najljepše uspomene često povezane upravo s njom. U kuhinji smo...

Snježna inspiracija! Kako VELUX prozori krase Hotel MONTI u srcu Igmana

Planina Igman - Olimpijska ljepotica! Ova planina je posebno idealna za one koji vole netaknutu prirodu. Otkrijte ljepotu netaknute prirode, veličanstvene pejsaže i beskrajno...

VELUX Nagradna igra! Osvoji vrijedan poklon vaučer i besplatne konsultacije dizajnera enterijera!

Da li ste upoznati sa VELUX programom zamjene krovnih prozora?   Ukoliko niste, brzo na VELUX stranicu i uz stručne savjete odaberite odgovarajući novi VELUX krovni...